субота, 15. октобар 2016.

У ЗВЕРИЊЕМ ОКУ - Јоан Цепелеа

На начин ништавности / ништа
не означава ништа. Највише може
кожу / линију од које отпочиње
свако постојање свако конкретно одредиште
Поље с отровима / мржња из нутрине
погледа плави Вавилон Меморије
Тријумф одсеца своје сопствене ноге
усисава себе / у зверињем оку /
магла лебди као несита сабља / жута сва
од голог очаја